MonthKasım 2018

PHP’de Foreach Döngüsü

Merhaba arkadaşlar PHP Eğitim serimizin bu dersinde PHP’de Foreach döngüsünden bahsedeceğim.

Foreach döngüsü diziler ile kullanılan bir döngüdür yani foreach’i kullanmadan önce bir diziye ihtiyacımız vardır.

Basit bir şekilde Foreach yazım kurallarından bahsedicek olursak

<?php

$diziler = [];

foreach($diziler as $key=>$val){

// Yapılacak işlem

}

?>

Buradaki “$key => $val” kısmı aslında önemli olan kısım $key dizinin içindeki anahtar değerlerini temsil ediyor ve eğer dizi içinde dizi oluşturmamışsak bu kısmı yazmamıza gerek yok. $val kısmı ise anahtar değerlerin temsil ettiği değerler. Yani

$diziler[$key] = $val mantığında yazmış oluyoruz ya da kısa bir şekilde

foreach($diziler as $val)

şeklindede yazabiliriz.

O zaman bir dizi oluşturarak işleme başlıyalım.

<?php

$siteler = [

‘google.com’,’aydincanaltun.com’,’facebook.com’

];

?>

şeklinde bir dizi oluşturduğumuzu varsayalım.

bunu foreach döngüsü ile şöyle yazdırabiliriz.

<?php

foreach($siteler as $site){

echo $site . “<br>”;

}

?>

şeklinde yazdığımız zaman tüm siteler dizisi içerisindeki tüm verileri ekrana sırasıyla yazdıracaktır.

Şimdi düşünebilirsiniz ben bunu for döngüsü ile yapabilirim neden foreach’e ihtiyacım olsun ?

Aslında düşündüğünüz şey yanlış değil. Yukarıda yazmış olduğumuz döngüyü for döngüsü ile’de yazabilirdik.

<?php

for($i = 0; $i<=count($siteler) – 1;$i++){

echo $siteler[i] . “<br>”;

}

?>

şeklinde yazmış olsaydık da aynı işlemi yapmış olacaktık ama foreach ile daha kolay bir şekilde bu işlemi yapmak varken neden for döngüsünü kullanılım ki ?

 

Kısacası, foreach döngüsü diziler ile birlikte döngü kullanmamızı kolaylaştıran bir döngü varken diğer döngülerle uğraşalım ki ? Bir sonraki dersimiz de PHP’de bahseceğim son döngü olan do-while döngüsünden bahseceğim.

PHP’de Döngüler – While

Merhaba arkadaşlar PHP Eğitim Serisinin bu dersinde Döngüler’den While Döngüsünü anlatacağım.

For döngüsü While döngüsü gibi bir kodu tekrar etmesini sağlamamızı sağlar.

Öncelikle While döngüsünün genel yazım kurallarından bahsedeyim

<?php

while(.KOŞUL ){

//Tekrarlanıcak Kodlar

}

?>

şeklinde While döngüsü tanımlanabilir. Bunu bir örnek ile açıklamak gerekirse

<?php

$i = 0;

while($i < 5){

echo “Aydın Can Altun”;

$i++;

}

?>

şeklinde While döngüsünü kullanabiliriz.

Bu örnekte olacak işlemleri açıklamak gerekirse

  • i değişkenine 0 değerini atıyoruz.
  • i değişkeninin değeri 5’den küçük olduğu için True döndü ve ekrana “Aydın Can Altun” yazdı ve i değişkeninin değeri 1 artırıyoruz.
  • Daha sonra tekrar ” $i < 5 ” kontrol edilir sonuç True dönerse tekrar “Aydın Can Altun” yazar ve devam eder.
  • İşlemler sonrasında ” $i < 5 ” kontrolünden False dönünce döngüden çıkar ve döngünün arkasında yazan kodlar çalışmaya devam eder.

Kısacası While döngüsüde for döngüsü gibi belirli kodları ekrana daha az satırda yazmamızı sağlayan kodlardır. Döngüler şu anda çok mantıklı gelmese bile ileride yapıcağımız işlemler de en çok kullanıcağımız konulardan biri döngülerdir. Bir sonraki dersimiz de Foreach döngüsünden bahseceğim.

PHP’de Döngüler – For Döngüsü

Merhaba arkadaşlar PHP Eğitim Serimizde Döngüler konusunda ilk olarak For döngüsünde bahseceğim.

Döngüler, bir işlemi tekrar ederek yaparken aynı kodu sürekli olarak tekrar tekrar aynı kodu yazmamak için kullanılan bir methoddur.

Öncelikle bir for döngüsünün genel olarak yazım kuralı nedir ondan bahsetmek istiyorum.

<?php

for($degisken = sayi; $degisken < sayi2; $degisken++){

// Tekrarlanıcak işlemler

}

?>

ve ya

<?php

for($degisken = sayi; $degisken > sayi2; $degisken–){

// Tekrarlanıcak işlemler

}

?>

şeklinde for döngüleri tanımlanabilir yani aslında genel olarak her programlama dilindeki genel yazım kurallarına sahiptir.

Şimdi biraz daha gerçekci bir örnek ile göstermek gerekirse

<?php

for($i = 0;$i<5;$i++){

echo “Aydın Can Altun <br>”;

}

?>

şeklinde yazdığım kodu çalıştırırsak ekrana 5 kere “Aydın Can Altun” yazdığını görebiliriz.

<?php

for($i=5;$i>0;$i–){

echo “Aydın Can Altun”;

}

?>

şeklinde yazarsak da hine aynı işlemi yapmış oluyoruz

Şimdi for döngüsünün işleyişini vermiş olduğum 1. örnek üzerinden anlatmak gerekirse

  • $i = 0 diyerek i değişkenine 0 değerini atamış oluyoruz.
  • Daha sonra kontrol işlemini $i<5 ile yapılıyor eğer kontrol True dönerse {} arasındaki kodlar çalışıyor.
  • Kodlar çalıştıktan sonra $i++ dediğimiz için i değişkenine 1 ekliyor.
  • Bu sefer i değişkenine 1 değeri atanmış oluyor ve aynı kontrol işlemini tekrar gerçekleştirip kontrolden True dönerse tekrar kodlar çalışmaya başlıyor
  • Bu işlemler devam ediyor en son i değişkenine 5 değeri atanmış olunca kontrol kısmında False dönüyor ve döngüden çıkmış oluyoruz.

2. örnektede aynı işlemler yapılıyor sadece i değişkenine atanmış değeri arttırmak yerine azaltmaya başlıyoruz.

Kısacası tüm döngüler gibi for döngüsü sürekli olarak tekrarlıyacağımız bir kodu arka arkaya yazmak yerine 1 kez yazarak ne kadar tekrar etmesini istiyorsak o kadar tekrar etmesini sağlıyoruz böylece hem satır sayımız azalıyor hem de yazdığımız kod bir başkası tarafından okunduğu zaman daha anlaşılabilir oluyor. Bir sonraki dersimiz de PHP’de While döngüsünde bahseceğim.

SQL Nedir ? RDMS Nedir ? Farkları Nelerdir ?

Merhaba arkadaşlar bu yazıda SQL ve RDMS’lerin ne anlama geldiklerini ve bunların arasındaki farklardan bahsedeceğim.

 

SQL Nedir ?

SQL(Structed Query Language) türkçesiyle Yapılandırılmış Sorgu Dilidir.

Bunu biraz daha açıklayıcı bir şekilde bahsedecek olursak. SQL, Veritabanı içinde depolanan verilerle ulaşmak ve o veriler üzerinde işlem yapmamızı sağlayan bir sorgu dilidir.

RDMS Nedir ?

RDMS(Relational Database Managment System) türkçesiyle İlişkisel Veritabanı Yönetim Sistemidir. RDMS’ler birer üründür ve MySQL, Oracle, Postgres tarzı farklı çeşitleri vardır. RDMS’ler birbirleri arasında ufak farklar olsa bile SQL dilini kullanmaktadırlar.

Farkları Nelerdir ?

En temel farkları bunların ne olduklarını anlatırkende bahsetmiş olduğum SQL bir dildir, RDMS’ler ise birer üründür. Bu farkı bir örnekle açıklamak gerekirse

Bir ülkede bir ana dil vardır ama bu ülkenin farklı ilçelerinde ana dilin farklı farklı lehçeleri konuşuluyor olabilir. İşte bu örnekteki konuşulan dil SQL’iken konuşulan lehçeler ise RDMS’lerdir hepsi aynı şeyi ifade etsede bazı farklılıkları vardır.