MonthŞubat 2019

Veri Ekleme (Insert) İşlemi

Merhaba arkadaşlar bugün sizlere MySQL Veri Ekleme İşlemi yani INSERT işlemini anlatacağım. INSERT işlemi bir tablo ya yeni veriler eklememizi sağlar.

Temel olarak INSERT işleminin yazım kuralından bahsetmek gerekirse

INSERT tablo_adi SET sutun_1 = deger_1, sutun_2 = deger_2;

şeklindedir. Peki bunu bir örnek ile açıklamak gerekirse elimde ki hazır olan tabloyu sizlere göstermem gerekli

hazır olan tablomun adı users ve EXPLAIN users kodunu çalıştırdıktan sonra karşıma çıkan görüntü bu şekilde şimdi INSERT işlemi ile veri eklemeye başlayalım.

INSERT INTO users SET user_name = “AydnCn”, user_realname = “Aydın Can Altun”, user_password = “123”, user_email = “admin@aydincanaltun.com”;

şeklinde yazıp çalıştırırsak herhangi bir hata ile karşılaşmadan başarılı bir şekilde tablomuza veri eklemiş oluyoruz şimdi bu kod tam olarak nasıl çalışıyor bundan bahsetmek gerekirse.

INSERT INTO sözcüğü veri ekleyeceğimizi belirtmiş oluyoruz ve hangi tabloya ekleyeceğimizide belirtmek için INSERT INTO users yazıyoruz daha sonra SET sözcüğü ile hangi sütuna hangi değerin geleceğini yazıyoruz yani

 • user_name sütununa AydnCn değeri
 • user_realname = “Aydın Can Altun” değeri
 • user_password = “123” değeri
 • user_email = admin@aydincanaltun.com değeri

değerleri ekleniyor şimdi diyebilirsiniz bizim user_id sütunumuz vardı ona bir şey eklemedik hatırlarsanız sizlere Primary Key ve Auto Increment Kolonlar yazımda Primary Key özelliği olan sütuna AUTO INCREMENT özelliği verirsek her bir satır girildiğinde o sütunun değeri otomatik olarak artıyordu ben de users tablomu oluştururken user_id sütununa AUTO INCREMENT ve Primary Key özelliğini ekledim böylece herhangi bir veri ekleme işlemine ihtiyacımız olmadan işimizi kolay bir şekilde halletmiş olduk.

Özet,

bu yazımda sizlere MySQL ile INSERT işlemi yani tabloya veri ekleme işleminin nasıl yapılacağından bahsettim

Dosya/Dizin İşlemleri – 2

Merhaba arkadaşlar dosya/dizin işlemleri yazımın ikinci bölümünde sizlere bir dosya ve ya dizinin olup olmadığını kontrol etmeyi ve dosya ve ya dizinlerde CHMOD ayarlarının nasıl yapıldığını anlatacağım.

Dosya/Dizinin Olup Olmadığını Kontrol Etmek

Hatırlarsanız önceki yazım da bir dosyayı sildikten sonra sayfayı yenilersek böyle bir dosya yok hatası ile karşılaşıyorduk böyle bir hata ile karşılaşmamak için dosyanın varlığını kontrol edip müdahale etmek daha mantıklı olucaktır.

Bir Dosya/Dizinin olup olmadığını kontrol etmek için file_exists fonksiyonunu kullanmamız gerekiyor. Bu fonksiyon sadece bir parametre alır bu parametre de dosya/dizinin adıdır.

<?php

file_exists(DOSYA ADI);

?>

şeklinde basit bir yazım kuralı vardır. Bunu basit bir örnek ile açıklamak gerekirse aydin adında bir dizin ve test.txt adında bir dosyamız olsun bunların varlıklarını kontrol etmek için şu işlemleri yapmamız yeterlidir.

<?php

if(file_exists(‘aydin’)){

echo “Dosya var”;

}else{

echo “Dosya yok”;

}

?>

ve ya

<?php

if(file_exists(‘test.txt’)){

echo “Dosya var”;

}else{

echo “Dosya yok”;

}

?>

şeklinde kullanarak dosyaların varlıklarını inceleyebiliriz.

Dosya/Dizinde CHMOD Ayarları

Dosya/Dizinlerde CHMOD Ayarlarını yapabilmek için kullanacağımız fonksiyon chmod fonksiyonudur fakat öncelikle CHMOD’un ne işe yaradıklarını anlatmam gerekiyor.

CHMOD

CHMOD, ayarları yani izinler bir dosya/dizinde yapılabilecek işlemlerin kimler tarafından hangi işlemlerin yapılabileceğini ayarlamamızı sağlıyor. Şimdi bu işlemler ney onları öğrenelim

 • 1 numarası execute (işlem) izni veriyor
 • 2 numarası yazma izni veriyor
 • 4 numarası ise okuma izni veriyor

bu sayıların toplamı ile elde edilen rakama göre verilen izinler belirleniyor yani 7 dersek bu üç izinede sahip olmuş oluyor eğer toplam 5 olursa okuma ve execute iznini vermiş oluyoruz gibi şimdi ise kimler tarafından yapılabileceklerini anlatmamız gerekiyor.

 • İlk hane her zaman 0’dır.
 • İkinci hane dosya sahibinin izinleridir
 • Üçüncü hane kullanıcı gruplarının izinleridir
 • Dördüncü hane ise geri kalan herkesin izinleridir.

Yani 0777 şeklinde CHMOD ayarlarını ayarlarsak herkese tam erişim sağlamış oluyoruz gibi düşünebilirsiniz. Şimdi asıl konumuz olan PHP ile Dosya/Dizin CHMOD Ayarlarının nasıl yapıldıklarını öğrenelim.

Kullanacağımız fonksiyonun chmod fonksiyonu olduğundan bahsetmiştik. Bu fonksiyon iki parametre alır ilk parametre dosya/dizin adı ve ya dosya/dizin yolu, ikinci parametre ise CHMOD ayarıdır yani 0777, 0755, 0775 gibi belirteceğimiz rakamlardır. Basit bir yazım kuralı vardır

<?php

chmod(AD, CHMOD);

?>

şeklinde belirtebiliriz. Bunu bir örnek ile anlatmak gerekirse

<?php

chmod(‘aydin’,0777);

?>

bu kod ile aydin dizinine herkesin tam erişimini verdim.

<?php

chmod(‘test.txt’,0777);

?>

bu kod ile test.txt dosyasına herkesin tam erişimini vermiş oldum.

Özet,

Kısacası bu yazımda sizlerle bir dosya/dizinin varlığını kontrol ettik ve hine bu dosya/dizinin CHMOD ayarlarının nasıl yapıldığından bahsettik.

Eğer bu yazımı beğendiyseniz ve diğer PHP yazılarımı da merak ediyorsanız buraya tıklayabilirsiniz.

Tablo ve Sütunları Detaylı Listelemek

Merhaba arkadaşlar bu yazım da Tablo ve Sütunları Detaylı Listelemek konusundan bahsedeceğim. Öncelikle bu konuyu anlatırken bir önceki yazımda kullandığım tablodan devam edeceğim.

Önceki yazımda oluşturmuş olduğum tablo

Tablo Listelemek

Tabloları listelemek için 4 farklı yöntemimiz var.

1. Yöntem

İlk yöntem de EXPLAIN sözcüğünü kullanmamız gerekiyor.

EXPLAIN tablo_adi

gibi basit bir yazım kuralı olan EXPLAIN sözcüğünü oluşturmuş olduğumuz tablo için çalıştırmış olsaydık şöyle bir sonuç ile karşılaşacaktık.

EXPLAIN uyeler;

şeklinde bir sonuç ile karşılaşacaktık.

2. Yöntem

İkinci yöntem de ise DESCRIBE sözcüğünü kullanmamız gerekiyor EXPLAIN ile aynı sonucu veriyor herhangi bir farkı olmuyor.

DESCRIBE tablo_adi;

şeklinde basit bir yazım kuralı vardır bunun için bir örnek çözmeyeceğim vereceği sonuç 1. yöntemde ki EXPLAIN ile aynıdır.

3. Yöntem

Üçüncü yöntem de ise SHOW FILEDS FROM sözcüğünü kullanmamız gerekiyor bu da EXPLAIN gibi aynı sonucu vermektedir.

SHOW FILEDS FROM tablo_adi;

4. Yöntem

Dördüncü ve son yöntemimiz ise SHOW COLUMNS FROM sözcüğünü kullanmamız gerekiyor bu da diğer üç yöntem gibi aynı sonucu vereceği için herhangi bir açıklama yapmadan yazım kuralından bahsedeceğim.

SHOW COLUMNS FROM tablo_adi;

Sütunları Detaylı Listelemek

Sütunları Detaylı Listelemek için ise SELECT cümlesini kullanmamız gerekiyor ama bu SELECT cümlesi Sütünlara girilmiş verileri listelememizi sağlıyor. Genel olarak yazım kurallarından bahsetmek gerekirse

SELECT sutunlar FROM tablo_adi;

şeklinde bahsedebiliriz burada sutunlar olarak yazdığım kısım da iki farklı şekilde kullanabilirsiniz eğer tüm sütunlarda ki verileri merak ediyorsanız * işareti koymanız yeterli eğer belirli sütunları alacaksanız. O sütunun adını yazmanız yeterli yani

SELECT * FROM uyeler;

şeklinde yazarsam üyeler tablosunda ki tüm verileri tam olarak çekmiş olacağım ama

SELECT k_adi FROM uyeler;

şeklinde yazarsak uyeler tablosunda ki sadece k_adi sütunundaki bilgileri almış oluruz. Bu ikisi arasında ki farkı iki fotoğraf ile açıklayabilirim.

SELECT * FROM uyeler;
SELECT k_adi FROM uyeler;

İki fotoğrafıda inceleyerek aradaki farkı anlayabilirsiniz eğer iki farklı sütunu seçmek isterseniz virgül ile birbirlerinden ayırabilirsiniz yani

SELECT k_adi, password FROM uyeler;

şeklinde yazarsak uyeler tablosunda ki k_adi ve password sütunlarının tüm verilerini listelemiş oluruz.

Özet,

Bu yazımda sizlere sütunların bilgilerini nasıl detaylı olarak inceleyebileceğimizi ve bir tablo da ekli olan sütunların veri tiplerini, primary key olup olmadıklarını ve extra özellikleri olup olmadıklarını inceledik.

EXPLAIN, DESCRIBE, SHOW COLUMNS FROM, SHOW FILEDS FROM gibi sözcükler ile bir tablonun sütunlarının veri tipi gibi özelliklerini.

SELECT cümlesi ile de bir tabloda ki verilerin nasıl listelenebileceğini görmüş olduk. Bir sonraki yazım da önceki yazımlarımda çok bahsettiğim MySQL Veri Türlerinden bahsedeceğim ve bu yazımı beğendiyseniz ve önceki yazılarımı merak ediyorsanız buraya tıklayabilirsiniz.

Primary Key ve Auto Increment Kolonlar

Merhaba arkadaşlar bu yazım da sizlere Primary Key ve Auto Increment Kolonların ne olduklarını ve ne işe yaradıklarını anlatacağım.

Primary Key Nedir ?

Bir tablo oluşturduğumuz da bir kolon’a Primary Key özelliği verirsek o tabloda Primary Key özelliği verilen kolondaki değerler eşsizdir yani o kolondaki değerlerin tamamı her yeni veri için farklı olacaktır.

Ayrıca her tablonun sadece 1 adet Primary Key özelliğine sahip bir kolonu olabilir. Şimdi bir tablo oluştururken nasıl bir kolona Primary Key özelliği verebileceğimizden bahsedelim

CREATE TABLE tablo_adi (

kolon_1 varchar(255),

kolon_2 varchar(255),

PRIMARY KEY (kolon_1)

);

şeklinde Primary Key özelliğine sahip kolon oluşturabiliriz bunu biraz daha anlaşılır bir örnek ile açıklamak gerekirse

CREATE TABLE uyeler (

k_adi varchar(255),

password varchar(255),

PRIMARY KEY (k_adi)

)

şeklinde bir SQL kodumuz olduğunu varsayalım şimdi bu kodu açıklamak gerekirse k_adi ve password isimli iki adet kolonu olan uyeler isimli bir tablo oluşturuyoruz ve k_adi kolonuna Primary Key özelliği veriyoruz.

Peki diyelim ki biz zaten bir tablo oluşturduk şimdi bu tabloda ki bir kolonu Primary Key yapmak istiyoruz. Bunu nasıl yaparız diye sorarsanız sorunuz cevabı basit

ALTER TABLE uyeler ADD PRIMARY KEY (k_adi);

şeklinde kullanırız ALTER TABLE sözcüğünün genel kullanımını bir önceki yazım da anlatmıştım.

Bu kodda yapılan işlemler şu uyeler tablosunda ki k_adi kolonunu Primary Key özelliği ekle.

Auto Increment Nedir ?

Auto Increment ise Primary Key değerimize sürekli olarak atanacak bir değer vermekten bizi kurtaracak işlemdir. Eğer bir kolon da Auto Increment özelliğine sahipse o kolonda ki değerler sürekli olarak artışa geçicektir.

Ayrıca şöyle bir özel durumu vardır ki Auto Increment kullanıcağımız kolon Primary Key özelliğine de sahip olmak zorundadır. Yani a kolonum Primary Key özelliğine sahip olsun ve b kolonum ise auto increment özelliğine sahip olsun diyemiyoruz.

Öncelikle bir tablo oluşturulurken nasıl Auto Increment özelliği tanımlanır onu öğrenelim. Bunu bir örnek ile daha anlaşılır bir hale getirelim.

CREATE TABLE uyeler (

id int AUTO_INCREMENT,

k_adi varchar(255),

password varchar(255),

PRIMARY KEY (id)

);

şeklinde basit bir şekilde AUTO INCREMENT tanımı yapabiliriz. Bu tanımlamada ki en önemli olay AUTO INCREMENT özelliği vereceğimiz kolonun yanına AUTO_INCREMENT yazmak ve daha sonra o kolonun PRIMARY KEY özelliğine sahip olacağını belirtmek.

Şimdi oluşturduğumuz bu tabloya belirli içerikler ekleyelim bakalım nasıl olacak

fotoğraf da gördüğünüz gibi id değerleri sürekli artan bir şekilde devam ediyor. Benim yaptığım tek şey k_adi ve password kısımlarını doldurmak oldu ve id kısmı 1’den başlayarak artmaya devam edicek eğer id kısmına kendiniz müdahale ederseniz yani yeni oluşturacağınız satır da id’ye 6 değerini verirseniz ondan sonra oluşturacağınız satır da id değeri 7 olarak devam edecektir.

Özet,

Kısacası bu yazımda bir tablo oluştururken Primary Key ve Auto Increment özelliklerinin nasıl verilebileceğinden bahsettim. Primary Key özelliği için tablo oluştururken en sonra Primary Key (kolon_adi) ve ya zaten oluşturulmuş bir tablo da ADD PRIMARY KEY (kolon_adi) şeklinde kullanımların yeterli olacağından. Ayrıca Auto Increment özelliğine sahip kolonların değerlerinin sürekli arttığından ve Tablo Oluştururken sadece kolonun yanına AUTO_INCREMENT sözcüğünün eklenmesinin yeterli olacağından bahsettim. MySQL hakkında yazdığım yazılar hoşunuza gittiyse ve diğer yazılarımı da merak ediyorsanız buraya tıklayabilirsiniz.