Merhaba arkadaşlar dosya/dizin işlemleri yazımın ikinci bölümünde sizlere bir dosya ve ya dizinin olup olmadığını kontrol etmeyi ve dosya ve ya dizinlerde CHMOD ayarlarının nasıl yapıldığını anlatacağım.

Dosya/Dizinin Olup Olmadığını Kontrol Etmek

Hatırlarsanız önceki yazım da bir dosyayı sildikten sonra sayfayı yenilersek böyle bir dosya yok hatası ile karşılaşıyorduk böyle bir hata ile karşılaşmamak için dosyanın varlığını kontrol edip müdahale etmek daha mantıklı olucaktır.

Bir Dosya/Dizinin olup olmadığını kontrol etmek için file_exists fonksiyonunu kullanmamız gerekiyor. Bu fonksiyon sadece bir parametre alır bu parametre de dosya/dizinin adıdır.

<?php

file_exists(DOSYA ADI);

?>

şeklinde basit bir yazım kuralı vardır. Bunu basit bir örnek ile açıklamak gerekirse aydin adında bir dizin ve test.txt adında bir dosyamız olsun bunların varlıklarını kontrol etmek için şu işlemleri yapmamız yeterlidir.

<?php

if(file_exists(‘aydin’)){

echo “Dosya var”;

}else{

echo “Dosya yok”;

}

?>

ve ya

<?php

if(file_exists(‘test.txt’)){

echo “Dosya var”;

}else{

echo “Dosya yok”;

}

?>

şeklinde kullanarak dosyaların varlıklarını inceleyebiliriz.

Dosya/Dizinde CHMOD Ayarları

Dosya/Dizinlerde CHMOD Ayarlarını yapabilmek için kullanacağımız fonksiyon chmod fonksiyonudur fakat öncelikle CHMOD’un ne işe yaradıklarını anlatmam gerekiyor.

CHMOD

CHMOD, ayarları yani izinler bir dosya/dizinde yapılabilecek işlemlerin kimler tarafından hangi işlemlerin yapılabileceğini ayarlamamızı sağlıyor. Şimdi bu işlemler ney onları öğrenelim

  • 1 numarası execute (işlem) izni veriyor
  • 2 numarası yazma izni veriyor
  • 4 numarası ise okuma izni veriyor

bu sayıların toplamı ile elde edilen rakama göre verilen izinler belirleniyor yani 7 dersek bu üç izinede sahip olmuş oluyor eğer toplam 5 olursa okuma ve execute iznini vermiş oluyoruz gibi şimdi ise kimler tarafından yapılabileceklerini anlatmamız gerekiyor.

  • İlk hane her zaman 0’dır.
  • İkinci hane dosya sahibinin izinleridir
  • Üçüncü hane kullanıcı gruplarının izinleridir
  • Dördüncü hane ise geri kalan herkesin izinleridir.

Yani 0777 şeklinde CHMOD ayarlarını ayarlarsak herkese tam erişim sağlamış oluyoruz gibi düşünebilirsiniz. Şimdi asıl konumuz olan PHP ile Dosya/Dizin CHMOD Ayarlarının nasıl yapıldıklarını öğrenelim.

Kullanacağımız fonksiyonun chmod fonksiyonu olduğundan bahsetmiştik. Bu fonksiyon iki parametre alır ilk parametre dosya/dizin adı ve ya dosya/dizin yolu, ikinci parametre ise CHMOD ayarıdır yani 0777, 0755, 0775 gibi belirteceğimiz rakamlardır. Basit bir yazım kuralı vardır

<?php

chmod(AD, CHMOD);

?>

şeklinde belirtebiliriz. Bunu bir örnek ile anlatmak gerekirse

<?php

chmod(‘aydin’,0777);

?>

bu kod ile aydin dizinine herkesin tam erişimini verdim.

<?php

chmod(‘test.txt’,0777);

?>

bu kod ile test.txt dosyasına herkesin tam erişimini vermiş oldum.

Özet,

Kısacası bu yazımda sizlerle bir dosya/dizinin varlığını kontrol ettik ve hine bu dosya/dizinin CHMOD ayarlarının nasıl yapıldığından bahsettik.

Eğer bu yazımı beğendiyseniz ve diğer PHP yazılarımı da merak ediyorsanız buraya tıklayabilirsiniz.