Merhaba arkadaşlar bu PHP dersimizde PHP’de Diziler konusunu işleyeceğiz.

Bu dersi,

  • Diziler Nedir ? Ne işe yararlar ?
  • Dizi Oluşturma
  • İç içe Dizi Oluşturma
  • Sabit Değişkenlerde Dizilerin Kullanımı

olmak üzere 4 ana başlık altında işleyeceğiz.

Diziler Nedir ? Ne işe yararlar ?

Diziler, bir çok verinin tek bir değişken üzerinde tutulmasını amaçlayan bir yapıdır.

Misal ben kimlik bilgilerimizi değişkenler ile tutmak isteseydim,

<?php

$ad = ‘Aydın Can Altun’;

$meslek = ‘Öğrenci’,

$yas = 19;

$site = ‘aydincanaltun.com’;

?>

bunu bir den fazla kişi için oluşturmaya kalkışırsak işin içinden çıkmak iyice zorlaşacaktır ama bunu dizi ile yapmak işimizi çok kolaylaştıracaktır.

Dizi Oluşturma

Dizi oluşturmanın 2 farklı yöntemi vardır bunlar,

  • Array() fonksiyonu
  • []

olmak üzere 2 farklı şekilde yapılabilir.

Array() Fonksiyonu ile Dizi Oluşturma

<?php

$kimlik = array(

‘Aydın Can Altun’,

‘Öğrenci’,

19,

‘aydincanaltun.com’

);

?>

şeklinde verilerimizi bir dizi içerisinde tutabiliriz.

Dizinin içindeki değerleri okumak için “echo” yerine “print_r” dediğimiz bir fonksiyon kullanılır.

<?php print_r($kimlik); ?>

yazarak dizinin verilerini ekrana yazdırabiliriz ve şöyle bir çıktı ile karşılaşırız,

Buradaki “0,1,2,3” değerleri dizideki değerlerin anahtar değerleridir yani yazdığımız dizi aslında şu şekilde çalışır,

<?php

$kimlik = array(

0 => ‘Aydın Can Altun’,

1 => ‘Öğrenci’,

2 => 19,

=> ‘aydincanaltun.com’

);

?>

ve buradaki değerlere istediğimiz gibi isimlendirme yapabiliriz yani,

<?php

$kimlik = array(

‘ad’ => ‘Aydın Can Altun’,

‘meslek’ => ‘Öğrenci’,

‘yas’ => 19,

‘site’ => ‘aydincanaltun.com’

);

?>

şeklinde “0,1,2,3” anahtar değerlerini “ad, meslek, yas, site” şeklinde adlandırmış olduk.

Peki ben bu değerlere erişmek istiyorum bunu nasıl yapacağım diye soruyorsanız cevabı çok basit,

<?php

echo $kimlik[‘ad’];

?>

yazdığımız zaman ekrana “Aydın Can Altun” şeklinde çıktı verdiğini görmüş olacaksınız.

[] ile Dizi Oluşturma

Bir diğer dizi oluşturma yöntemide “[]” kullanmaktır yani

<?php

$kimlik = array();

?>

yerine

<?php

$kimlik = [];

?>

şeklinde yazmaktır dizinin elemanlarını hine aynı şekilde tanımlayabiliriz.

<?php

$kimlik = [

‘ad’ => ‘Aydın Can Altun’,

‘meslek’ => ‘Öğrenci’,

‘yas’ => 19,

‘site’ => aydincanaltun.com

];

?>

şeklinde bir tanımlama yapabiliriz hine “print_r”ile diziyi ekrana yazdırırız ve “echo” ile dizinin içindeki bir veriyi ekrana yazdırabiliriz.

<?php

print_r($kimlik);

echo $kimlik[‘ad’];

?>

İç içe Dizi Oluşturma

İç içe dizi oluşturmak aslında çok basittir tek yapmamız gereken dizinin bir elemanı yerine “[]” işaretini kullanmaktır.

<?php

$array = [

[

‘ad’ => ‘Aydın Can Altun’,

‘meslek’ => ‘Öğrenci’,

‘yas’ => 19

],

[

‘ad’ => ‘Yiğit Gümüş’,

‘meslek’ => ‘Öğrenci’,

‘yas’ => 18

]

];

?>

şeklinde yazdığımız zaman iç içe dizi oluşturmuş olacağımız peki print_r ile bakalım bunun görüntüsü nasılmış

<?php

print_r($array);

?>

şeklinde bir görüntü ile karşılaşıyoruz.

Peki buradaki herhangi bir veriye nasıl erişeceğim diye sorarsanız da hine aynı mantık ile erişeceğiz

<?php

echo $array[0][‘ad’];

?>

buradaki 0. anahtar değerinin içindeki ad anahtar değerinin değerine erişmiş olduk.

Ayrıca dizinin bir değerinide dizi olarak tanımlayabiliriz.

<?php

$array = [

[

‘ad’ => ‘Aydın Can Altun’,

‘meslek’ => ‘Öğrenci’,

‘yas’ => 19,

‘hobiler’ => [

‘kitap okumak’,

‘Fitness’

]

],

[

‘ad’ => ‘Yiğit Gümüş’,

‘meslek’ => ‘Öğrenci’,

‘yas’ => 18,

‘hobiler’ => [

‘Uyumak’,

‘Koşu’

]

]

];

?>

şeklinde kullanabiliriz ve “print_r” ile ekrana bastırırsak şöyle bir görüntü ile karşılaşırız

Sabit Değişkenlerde Dizilerin Kullanımı

Öncelikle sabit değişkenlerin nasıl tanımlandığına bakalım

<?php

define(KISI,’Aydın Can Altun’);

echo KISI;

?>

şeklinde sabit değişken tanımlayıp ekrana yazdırabiliyorduk.

Sabit değişkenlerde dizilerin kullanımıda benzer bir şekilde

<?php
define(BILGI,[
‘ad’ => ‘Aydın Can Altun’,
‘meslek’ => ‘Öğrenci’,
‘yas’ => 19
]);
print_r(BILGI);
?>
şeklinde diziyi tanımlayıp ekrana bastırdık ve hine herhangi bir değerini almak istersek
<?php
echo BILGI[‘ad’];
?>
şeklinde kullanabiliriz.
Bu dersimizinde sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu dersimiz boyunca önce Dizilerin ne olduklarını ve neden dizi kullandığımızı açıkladık daha sonra Dizilerin Nasıl Oluşturulduklarını gösterdik daha sonra İç İçe Dizi Nasıl Oluşturulduğundan bahsedip Sabit Değişkenler ile Dizilerin Kullanımını ele aldık. Bir sonraki dersimizde PHP’de Döngüler konusuna giriş yapacağız.