Javascript, internet sitemizin etkileşimli hale gelmesini sağlayan bir yazılım dilidir.

Bu yazımda WYSIWYG editörlerinin yapımında kullanılan temel komut olan execCommand’den bahsetmek istiyorum.

Bir HTML dökümanı designMode ve ya contentEditable özelliğine sahipse bu döküman üzerinde ki içeriğe (Kalın, Eğik vb.) bazı özellikler vermemizi ve bunları canlı olarak görmemizi sağlar. İşte execCommand burada devreye giriyor bir butona tıkladığımız da seçtiğimiz yazının Kalın olması yazı tipinin değişmesini ve ya renk gibi özelliklerinin değişmesini sağlayan bir fonksiyondur.

execCommand 3 farklı parametre alır bunlar

  • aCommandName
  • aShowDefaultUI
  • aValueArgument 

şeklindedir kısacası yazım Syntax’ı

document.execCommand(aCommandName,aShowDefaultUI,aValueArgument)

şeklindedir. 


aCommandName

aCommandName kısmına komut adı yazılır yani yapılacak işlemi belirtir.

Bold, italic, fontName, fontSize gibi örnekler verebiliriz.

aShowDefaultUI

aShowDefaultUI boolean bir değer olmalıdır ve genel olarak false olarak kullanırız.

aValueArgument

aValueArgument’e ise belirtilen komuttan kimin etkileneceğini belirtmek için kullanırız.

Basit bir örnek ile yazımızı sonlandıralım öncelikle contentEditable ve ya designModu aktif olan bir html elementimiz ve bir buttonumuz olsun bu butona onclick özelliği olarak

document.execCommand(‘bold’,false,null);

şeklinde yazar isek butona tıklandıktan sonra fare ile seçtiğimiz yazı Kalın olacaktır.

şeklinde bir görüntü elde edeceğiz.

execCommand hakkında daha detaylı bilgi almak için tıklayınız.