Bir süredir ara verdiğimiz PHP Eğitim Serimizin yeni dersinde Form işlemlerini göreceğiz. Öncelikle basit bir form oluşturalım.

<form action=”” method=””>

<input type=”text” name=”deger1″>

<input type=”text” name=”deger2″>

<input type=”submit” value=”Gönder”> 

</form>

Yukardaki kodları çalıştırdığımızda karşımıza çıkacak görüntü

Öncelikle yukarıdaki kodları inceleyelim.

‘ action=”” ‘ kısmına yazıcağımız değer bizi Gönder buttonuna bastığımız zaman nereye götüreceğini belirtmek amaçlı kullanılmaktadır.

method=”” ‘ kısmı ise hangi metod ile bu değerleri göndereceğimizi belirtir. 3 çeşit method vardır ama genel olarak 2 tanesi kullanılır. Bu metodlar

  • POST
  • GET

olmak üzere 3’e ayrılır.

POST Methodu

Verileri bir dizi olarak arka planda gönderir. Bahsi geçen verilere ulaşmak için $_POST[name] şeklinde çağırmak gerekir.

GET Methodu

Bu metod POST’dan biraz daha farklı bir yol olarak gönderilen verileri link üzeriden gönderir yani karşınıza şöyle bir görüntü çıkar.

gönderilen veriler bu şekilde olursa elde edeceğimiz link ise şu şekilde olur.

şeklinde olur.

Bu 2 methoddan da alınan veriler üzerinde işlem yapmak için

print_r fonksiyonunu kullanmak gerekir.

  • print_r($_POST) ile POST methodu ile gelen verileri
  • print_r($_GET) ile GET methodu ile gelen verileri

görebiliriz bu gelen veriler ile yapıcağımız işlemler bize bağlı bu bir kayıt olma işlemi için olabilir giriş yapma sayfası için olabilir ve ya bir veriyi düzenlemek için olabilir ve ya bir veriyi silmek için olabilir.

Bu 2 methodunda güvenlik açısında bir farkı yoktur ve düz kullanılan halleri güvensizdir bunları güvenli hale getirmeyi önümüzdeki derslerde göstereceğim.

Bu dersimizde basit bir Form oluşturduk form’daki action ve methodların ne olduğunu öğrendik daha sonra method çeşitlerini öğrendik bu methodların farklarını ve bu methodlar ile nasıl işlem yapacağımızı öğrendik önümüzdeki dersimiz de POST ve GET methodları ile basit işlemler yapacağız.