Koşullu ifadelerle alakalı son dersimize geldiğimize göre son olarak If-Else ve Switch-Case’de çokça kullanacağımız sözdizimlerinden bahsetmek istiyorum. Bu sözdizimlerini ben genel olarak “echo” ile HTML kodları yazdırmakla uğraşmamak için veya bir süslü parantezin hangi if’i ve ya else’i temsil ettiğini aramakla uğraştırmaktan kurtardığı için sıkça kullanıyorum.

Şimdi IF-ELSE ve Switch Case için 2 farklı bölüme ayırarak bu sözdizimlerinin kullanımından bahsedeyim.

IF-ELSE

En başta basit ve genel olarak öğrendiğimiz tarzda bir if-else koşul ifadesi yazalım.

<?php

$a = 10;

if($a==10){

echo “a 10dur”;

}else{

echo “a 10 değildir”;

}

?>

bu kullanımı zaten göstermiştik şimdi bunu göstermek istediğim alternatif söz dizimi ile yazayım,

<?php $a = 10;

if($a==10)?>

a 10dur

<?php else: ?>

a 10 değildir

<?php endif; ?>

yani kısacası süslü parantezler kullanmak yerine daha basit bir şekilde araya HTML kodlarını daha rahat yazarak koşul ifademizi çalıştırmış olduk. Ayrıca bunu böyle kullanmak yerine şu şekildede kullanılabilir.

<?php

$a = 10;

if($a == 10):

echo “a 10dur”;

else:

echo “a 10 değildir”;

endif;

?>

 

 

Switch – Case

Switch-Case için hine aynı şekilde bir kullanım olacağı konusunda bir ön bilgilendirme yapayım.

Normal de biz switch-case’in kullanımını şöyle görmüştük,

<?php

$a = 10;

Switch($a){

case 10:

echo “a 10dur”;

break;

default:

echo “a 10 değildir”;

break;

}

?>

Bahsetmiş olduğum alternatif sözdizimi ile ise kullanımı şöyle olacaktır,

<?php

$a = 10;

switch($a):

case 10:

echo “a 10dur”;

break

default:

echo “a 10 değildir”;

break;

endswitch;

?>

Bu kullanımları kullanmak zorunda değiliz tabiki ama bir gün başkasının yazdığı kodları okurkende bu nedir demek istemeyiz bilmemiz her zaman için daha iyi olur. Bir dersin daha sonuna gelmiş olmaktayız bir sonraki dersimizde “PHP’de Dizi Oluşturma” ile devam edeceğiz.