Öncelikle PHP’de olan veri türlerinin neler olduğundan bahsedelim.

PHP’de

  • String
  • Integer
  • Float (Double)
  • Boolean
  • Array (Dizi)
  • Object (Nesne)
  • NULL

olmak üzere 7 adet veri türü vardır bunların neleri temsil ettiklerinden bahsedecek olursak.

String Nedir ?

String, içinde metin taşıyan veri türüdür. ” Aydın Can Altun ” ve ya ‘ Aydın Can Altun ‘ gibi 2 farklı şekilde kullanılabilir.

[php]

<?php

$string = “Aydın Can Altun”;

$string2 = ‘Eğitim Serisi’;

?>

[/php]

yukarıda görüldüğü gibi String veri türünün kullanımı iki tırnak içerisine yazılır.

Integer Nedir ?

Integer, içinde tam sayıları taşıyan veri türüdür. 10, 200, 1, -1 gibi değerleri kapsar.

[php]

<?php

$integer = 100;

?>

[/php]

yukarıda görüldüğü gibi Integer veri türünün kullanımı herhangi bir tırnak kullanmaya gerek kılmaz.

Float (Double) Nedir ?

Float ve ya diğer adıyla Double, içinde ondalıklı sayıları taşıyan bir veri türüdür. 5.1, -10.9, 100.987 gibi değerleri kullanırken float ve ya double veri türünü kullanırız.

[php]
<?php
$float = 100.29;
?>
[/php]

yukarıda görüldüğü gibi Float(Double) veri türündede Integer gibi tırnak kullanmaya gerek yoktur.

Boolean Nedir ?

Boolean, mantıksal bir veri türüdür. True ve ya False değerlerini döndürür. Genel olarak koşul ve döngülerde kullanılır.

[php]
<?php
$bool = false;
$bool2 = true;
?>
[/php]

şeklinde bir değişkenin içerisine True ve ya False tırnak kullanılmadan yazarsak bu değişken Boolean veri türünü temsil eder.

Array(Dizi) Nedir ?

Array, yani diziler tek bir değişken için de birden fazla bilgi taşıyan bir veri türüdür.

[php]
<?php
$array = array();
$array2 = [];
?>
[/php]

şeklinde 2 farklı şekilde Array(Dizi) tanımlayabiliriz.

Object(Nesne) Nedir ?

Object, OOP derslerinde bolca kullanıcağımız bir veri türüdür ve genel olarak OOP’ye has bir veri türüdür.

[php]
<?php
$object = new stdClass;
?>
[/php]

şeklinde tanımlanırlar.

NULL Nedir ?

Değişkenin içerisinde herhangi bir değer atanmamış ve ya değişkenin içine direkt olarak NULL değeri atanmış ise bu NULL veri türünü temsil eder.

[php]

<?php

$null;

$null2 = NULL;

?>

[/php]

şeklinde tanımlana bilir 1. kullanımında boş olarak değişkeni yazdırmaya ve ya gettype() fonksiyonu ile veri türünü öğrenmeye çalıştığınızda bir hata ile karşılaşabilirsiniz. Bu yüzden 2. kullanımı kullanmanızı öneririm.

 

Değişkenin İçerdiği Veri Türünü Öğrenmek

Eğer bir değişkenin hangi veri türünü temsil ettiğini öğrenmek istiyorsak “gettype()” fonksiyonunu kullanmamız gerekir.

gettype() fonksiyonunun kısaca kullanımı şöyledir.

[php]

<?php

echo gettype($string);

echo gettype($integer);

echo gettype($float);

echo gettype($bool);

echo gettype($array);

echo gettype($object);

echo gettype($null);

?>

[/php]

yukarıda yazmış olduğum gettype() fonksiyonunun içine yazmış olduğunuz değişkenleri değiştirerek belirlediğiniz değişkenin veri türünü hızlı bir şekilde öğrenebilirsiniz.

PHP Eğitim Serimizin 3. Dersinde sizlere veri türlerinden bahsettim önümüzdeki dersimizde PHP’de Sabit Değişkenlerden bahsedeceğim o zaman kadar şu zamana kadar öğrendiğimiz şeyleri tekrar ederek çalışmaya devam edebilirsiniz.