Ternay Operatör’ü kısaca açıklamak gerekirse IF Koşul ifadesinin tek bir satırda kısaca yazılması olarak açıklayabiliriz.

Şimdi basit bir IF-ELSE kullanımı yapalım daha sonra bunu Ternary’ı ile tek satıra indirgemekten bahsedeyim.

<?php

$a = 10;

if($a == 10){

echo “anın değeri 10”;

}else{

echo “anın değeri 10 değil”;

}

?>

Bunu Ternary (Üçlü) Operatör ile yapmak isteseydim

<?php

$a = 10;

echo $a==10 ? “anın değeri 10” : “anın değeri 10 değil”;

?>

şeklinde tek satıra indirgeyip hine koşullu bir ifade yazmış olduk. İşte böyle IF Koşulunun böyle yazılmasına Ternary (Üçlü) Operatör deniyor. Buradaki kullandığımız “echo” komutunun tek amacı bizim “IF-ELSE”de ekrana yazdırmak gibi bir amacımızın olmasından kaynaklanmaktadır.

Kısacası Ternary (Üçlü) Operatörlerin kısaca yazım kurallarında bahsedecek olursam.

<?php

KOŞUL ? IF BLOĞU : ELSE BLOĞU

?>

Aslında Ternary (Üçlü) Operatörü kullanmak işimizi gayet hızlandırıyor hem de en az 5 satırda yazılacak bir işlemi tek satıra indirgiyor hem kodunuzun okunabilirliği artıyor hem de çok basit işlemler için satırlarca kod yazmak yerine işinizi tek satırda halledebiliyorsunuz.Bir dersin daha sonuna geldiğimize göre sıradaki dersimizin konusunu açıklayabilirim önümüzdeki derste IF-ELSE ve Switch-Case için Alternatif Söz Dizimlerinden bahsedeceğim. O zaman kadar hepinize iyi günler.